a3xvv

Хүн болгон алдаа гаргадаг. Гэхдээ түүнийгээ засдаг байх хэрэгтэй. Ингэхийн тулд та өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө хүмүүжүүлэх гэдэг сонин сонсогдож байна уу? Гайхах хэрэггүй та өөрийгөө хүмүүжүүлэх 12 алхмыг бид танд танилцуулж байна. Та дараах 12 алхамыг уншаад заавал хэрэгжүүлээрэй тэгвэл та өөрөө өөрийгөө ялах болно.

 

Алхамууд

 

 

 

1

 

Алдаагаа даван туулж сур

 

2

 

Бүгд муу байвал сайны тухай л бод

 

3

 

Данс хөтөлж бай

 

4

 

Юун дээр цаг алддагаа шинж

 

5

 

Шийдсэнээ хэрэгжүүл

 

6

 

Бүү хойшлуул

 

7

 

Ирээдүйнхээ тухай төсөөлөлтэй бай

 

8

 

Зорилгоо багцалж тодорхойл

 

9

 

Өөртөө хувийн өндөр түвшин тогтоо

 ...